Privacyverklaring

Dit is de website van IBIO

Ons adres

Ons bedrijfs- en postadres is
De Stuwdam 33
3915 KM Amersfoort
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 80344437
Ons B.T.W.-nummer is NL861638980B01

Welke informatie wij bewaren

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld klant-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor intern gebruik om uw bestelling correct af te handelen.
Tevens wordt deze informatie gebruikt voor het sturen van ondersteunende mail, indien u hiervoor hebt gekozen.

Beveiligde SSL verbinding

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website van IBIO beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen uw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via uw browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van onze website die u probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.
Een SSL-verbinding is te herkennen aan de url in de webbrowser, die begint met https in plaats van http en wordt automatisch geactiveerd op de bestelpagina of Mijn IBIO pagina's.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de vaste schijf van uw computer geplaatst wordt). Enkele bestanden houden anoniem de sporen bij van de bezochte pagina‘s en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. In een andere cookie wordt de taalkeuze van de website opgeslagen, en wanneer u dat aangegeven heeft worden ook uw inloggegevens hierin (gecodeerd) opgeslagen.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per email: Stuur ons een e-mail
  • Per telefoon: +31 (0) 332003095
  • Per brief: De Stuwdam 33, 3915 KM Amersfoort

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u zich afmelden via de link die onderaan elke nieuwsbrief is te vinden. Ook kunt u in Mijn Profiel onder Mijn IBIO de optie 'Ik wil de IBIO nieuwsbrief ontvangen' deselecteren. Tevens kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.